OKU OKUT DERNEĞİ


Veri Sorumlusu Bilgileri

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun bilgileri aşağıdadır.

OKU OKUT DERNEĞİ


YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 8/2 ÇUBUK ANKARA


Veri Kategorileri

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun işlediği kişisel veri kategorileri aşağıda listelenmiştir.
Veri Kategorisi
Kişisel Veri 1-Kimlik
Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
Kişisel Veri 2-İletişim
Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
Kişisel Veri 3-Lokasyon
Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.
Kişisel Veri 8-İşlem Güvenliği
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Özel Nitelikli Kişisel Veri 18-Dernek Üyeliği
Dernek üyeliği bilgileri v.b.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun kişisel veri işleme amaçları aşağıda listelenmiştir.
Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
1-Kimlik
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
2-İletişim
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
3-Lokasyon
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
8-İşlem Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
18-Dernek Üyeliği
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Aktarım Alıcı Grupları

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun sakladığı verileri aktarım yaptığı alıcı grupları aşağıda listelenmiştir.
Herhangi bir veri alıcı grubu olmadığı taahhüt edildi.

Veri Saklama Süreleri

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun işlediği verileri saklama süreleri veri kategorisi bazında aşağıda listelenmiştir.
Veri Kategorisi Veri Saklama Süresi
1-Kimlik Kişisel Veri
Yıl 5 Yıl
2-İletişim Kişisel Veri
Yıl 5 Yıl
3-Lokasyon Kişisel Veri
Yıl 5 Yıl
8-İşlem Güvenliği Kişisel Veri
Yıl 5 Yıl
18-Dernek Üyeliği Özel Nitelikli Kişisel Veri
Yıl 5 Yıl

Veri Konusu Kişi Grupları

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun işlediği verilerin konusu kişi grupları aşağıda listelenmiştir.
Veri Kategorisi Veri Konusu Kişi Grubu
1-Kimlik
 • Çalışan Adayı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Ziyaretçi
2-İletişim
 • Çalışan Adayı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Ziyaretçi
3-Lokasyon
 • Çalışan Adayı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Ziyaretçi
8-İşlem Güvenliği
 • Çalışan Adayı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Ziyaretçi
18-Dernek Üyeliği
 • Çalışan

Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun işlediği kişisel verilerin yabancı ülkelere aktarılma durumları aşağıda gösterilmiştir.
Herhangi bir veri kategorisinin yabancı ülkelere aktarılmadığı taahhüt edildi.

Veri Güvenliği Tedbirleri

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun işlediği kişisel verilerin güvenliği için almış olduğu veri güvenliği tedbirleri aşağıda listelenmiştir.
Veri Güvenliği Tedbiri
Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.       
Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
Şifreleme yapılmaktadır.
Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.